Pytanie Rozwiązane

Mnie czy mie

Ocena: 5/5

Forma celownika „mi” stanowiąca całość akcentową z wyrazem poprzedzającym, nie może być używana w takich pozycjach, na które regularnie pada akcent logiczny, to znaczy na początku i na końcu zdania oraz w połączeniach z przyimkami. Stosujemy wtedy formę celownika „mnie„.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Mnie czy mie”…

Mi czy mnie PWN

Zaimek ja ma dwie formy celownika: akcentowaną mnie i nieakcentowaną mi. Na początku zdania używa się tylko tej pierwszej, np.: „Mnie to daj” (ale „Daj mi to”). Formy mi można też użyć na początku zdania składowego, po spójniku, jeśli pada na niego akcent: „Robię tak, jak mi się podoba”.

Dla mnie czy poprawnie

Poprawna pisownia tego zwrotu to dla mnie, czyli oddzielnie. Wyrażenia przyimka z zaimkami, czy ogólnie przyjęte „wyrażenia zaimkowe”, zawsze będą pisane oddzielnie.

Mnie czy mi pasuje

Obie formy są poprawne. To, której z nich użyjemy w danym momencie, zależy od szyku zdania. Mi i mnie to formy deklinacyjne zaimka osobowego ja, taką postać zaimek ten przyjmuje w celowniku. Co ważne, nie stosuje się ich wymiennie – jedna (mnie) użyjemy, gdy w zdaniu pada na nią akcent, druga (mi) jest nieakcentowana.

Przy mnie jak się pisze

Wyrażenie przy mnie zapisujemy oddzielnie.