Pytanie Rozwiązane

Mobbing w pracy gdzie zgłosić

Ocena: 5/5

W pierwszej kolejności o zaistniałej sytuacji należy powiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Personalia osoby, która dokonała zgłoszenia nie zostaną ujawnione. Innym rozwiązaniem jest zgłoszenie mobbingu do Sądu Pracy. Należy przy tym załączyć ewentualne dowody na niewłaściwe traktowanie, np.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Mobbing w pracy gdzie zgłosić”…

Państwowa Inspekcja Pracy mobbing

Reasumując, rolą inspektora pracy jest kontrola zapobiegania przez pracodawcę zjawisku mobbingu, jak również jego elementów składowych. Inspektor ma prawo w ramach swoich kompetencji kontrolnych z zakresu prawa pracy dokonać oceny, czy pracodawca przeciwdziała mobbingowi skutecznie, czy też nie.

Jak udowodnić mobbing w pracy

55 §1. 1), to w oświadczeniu oprócz konkretów o mobbingu należy też wskazać ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy względem pracownika. Musisz więc wskazać konkretne działania i zachowania – ma to duże znaczenie jako dowód. Możesz też dochodzić odszkodowania bez rezygnacji z pracy.

Jak napisać pismo o zgłoszenie mobbingu w pracy

Pismo o mobbing musi zawierać opis zachowania będącego przyczyną skargi. W tym punkcie musisz opisać wszystkie negatywne zachowania wobec Ciebie ze strony mobbera. W dokumencie określ daty nękania, przedstaw dowody oraz opisz czynności podjęte w celu wyeliminowania niewłaściwych zachowań.

Kiedy mówimy o mobbingu w pracy

– O mobbingu możemy mówić wtedy, gdy względem pracownika, czyli osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, podejmowane są działania, zachowania o charakterze długotrwałym, uporczywym, których celem jest poniżenie, ośmieszenie go lub powodujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej – wyjaśnia Joanna Ułasiuk, …

Gdzie zgłosić anonimowo mobbing

Można także zgłosić szkodliwe postępowanie na policję oraz do prokuratury, a interweniować może ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich.