Pytanie Rozwiązane

Moglibyśmy razem czy osobno

Ocena: 5/5

Poprawnym zapisem mogliby to pisownia łączna. Mogliby – partykuła wyrażająca przypuszczenie, wahanie, pochodzącą od móc (być w stanie coś zrobić). Cząstkę -by (-bym, -byś, -byśmy i -byście) zapisujemy łącznie z formami osobowymi czasowników, np.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Moglibyśmy razem czy osobno”…

Nie moglibyśmy razem czy osobno

Wyrażenie nie mogliśmy zapisujemy oddzielnie.