Pytanie Rozwiązane

Na codzień razem czy osobno

Ocena: 5/5

Piszemy łącznie, jako jedno słowo: CODZIENNIE i CODZIENNY, ale połączenia CO DZIEŃ i NA CO DZIEŃ zapisujemy rozdzielnie, jako odrębne wyrazy. Przysłówek CODZIENNIE to derywat utworzony od przymiotnika CODZIENNY, a przymiotnik CODZIENNY powstał od wyrażenia przyimkowego CO DZIEŃ (a nie odwrotnie).

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Na codzień razem czy osobno”…

Co robisz na codzień

Poprawnym zapisem tego wyrażenia jest pisownia rozłączna. „Na co dzień„, czyli „co dzień, codziennie”, określa częstotliwość występowania czegoś. Zapis rozłączny” na co dzień” określa zasada konwencjonalna.

Na co dzień SJP

Dopiero na początku lat 60., na polecenie ówczesnego Ministerstwa Oświaty, językoznawcy zmienili ortografię wielu wyrazów i połączeń wyrazowych, w tym na codzień. Od tego czasu piszemy na co dzień.

Na co dzień czy na codzień zapytaj

Poprawnym zapisem tego wyrażenia jest pisownia rozłączna. „Na co dzień„, czyli „co dzień, codziennie”, określa częstotliwość występowania czegoś. Zapis rozłączny” na co dzień” określa zasada konwencjonalna.

Na co dzień synonim

Najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne wyrażenia na co dzień to: codziennie, dziennie, jak zawsze, po domu, systematycznie, zwykle, na ogół, rutynowo, sztampowo, popularnie, każdego dnia, ogólnie, co dnia, co dzień, zwyczajowo, cyklicznie, świątek i piątek, regularnie, zwyczajnie, stale, tradycyjnie, piątek i …

Co tydzień razem czy osobno

Wyrażenie co tydzień zapisujemy oddzielnie.