Pytanie Rozwiązane

Na dwór czy na pole

Ocena: 5/5

Forma „wyjść na pole” jest regionalizmem (używanym najczęściej w Małopolsce), a – jak wiemy – regionalizmy nie są błędami. Formą ogólnopolską jest „wyjść na dwór”. W sytuacjach oficjalnych zalecamy używanie tej właśnie wersji, ponieważ jest ona zrozumiała dla większej liczby Polaków.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Na dwór czy na pole”…

Na pole gdzie się mówi

Forma „wyjść na pole” jest regionalizmem (używanym najczęściej w Małopolsce), a – jak wiemy – regionalizmy nie są błędami. Formą ogólnopolską jest „wyjść na dwór”. W sytuacjach oficjalnych zalecamy używanie tej właśnie wersji, ponieważ jest ona zrozumiała dla większej liczby Polaków.

Na dworze czy na dworzu

Choć na Mazowszu usłyszymy pierwszy wariant (prawdopodobnie przez analogię do wyrażenia „na podwórzu”), a na Podkarpaciu i w Małopolsce drugi, to słowniki poprawnej polszczyzny wskazują jednoznacznie, że jeśli wykonujemy jakieś czynności na zewnątrz, to jedyny poprawny wariant to: „na dworze”.

Jadę na pole czy w pole

Forma „wyjść na pole” jest regionalizmem (używanym najczęściej w Małopolsce), a – jak wiemy – regionalizmy nie są błędami. Formą ogólnopolską jest „wyjść na dwór”. W sytuacjach oficjalnych zalecamy używanie tej właśnie wersji, ponieważ jest ona zrozumiała dla większej liczby Polaków.

Wyjść na dwór po śląsku

Plac to je po polsku podwórko. Jak sie wyłazi z chałpy to sie godo, że sie idzie na plac abo na dwór.

Na dwór czy na podwórko

Dwór to rzeczownik rodzaju męskiego, zaś podwórko rodzaju nijakiego (zresztą jak wspomniane wyżej pole). Z tego powodu mówimy na podwórku i na polu, ale nie możemy powiedzieć na dworzu.