Pytanie Rozwiązane

Na jak długo traci się zniżki po kolizji

Ocena: 5/5

Na zgromadzenie maksymalnych zniżek za bezszkodową jazdę potrzeba najczęściej 6 kolejnych lat, bez wypłat odszkodowań z OC lub AC. Nie są one jednak przypisane do kierowcy na stałe. Można je stracić po spowodowaniu stłuczki lub dłuższej przerwie w ubezpieczeniu.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Na jak długo traci się zniżki po kolizji”…

Ergo Hestia utrata zniżek

W przypadku gdy w okresie ubezpieczenia OC dojdzie do nie więcej niż jednej szkody skutkującej wypłatą odszkodowania z tytułu niniejszej umowy to Ubezpieczony zachowuje przysługujące mu zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia w Ergo Hestii i bezszkodowy przebieg ubezpieczenia na dotychczasowym poziomie.

Czy po kolizji traci się zniżki na wszystkie samochody 2021

Każda kolizja może „kosztować” nas utratę 10 – 20 proc. zniżek. Utraty zniżek nie da się uniknąć, chyba, że posiadamy ochronę zniżek OC i pozostaniemy w dotychczasowym towarzystwie. Jednak nawet wtedy szkoda zostanie zaraportowana do UFG.

ERGO Hestia zniżki po kolizji

Większość towarzystw odejmie za jedną szkodę 10% lub 20% zniżki. Jeśli w ubiegłym roku kupiłeś pierwsze ubezpieczenie (na obecnej polisie zastosowano stawkę podstawową) możesz być potraktowany surowiej i np. po jednej szkodzie otrzymasz zwyżkę 30% lub większą.

Czy po kolizji traci się zniżki na wszystkie samochody

Każda kolizja może „kosztować” nas utratę 10 – 20 proc. zniżek. Utraty zniżek nie da się uniknąć, chyba, że posiadamy ochronę zniżek OC i pozostaniemy w dotychczasowym towarzystwie. Jednak nawet wtedy szkoda zostanie zaraportowana do UFG.