Pytanie Rozwiązane

Nie bardzo czy niebardzo

Ocena: 5/5

Wyraz bardzo to przysłówek, natomiast nie jest partykułą, a całość zapiszemy osobno, czyli nie bardzo.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Nie bardzo czy niebardzo”…

Nie bardzo jaka to część mowy

dziś – nie dziś, wczoraj – nie wczoraj, zawsze – nie zawsze, bardzonie bardzo, wszędzie – nie wszędzie, tutaj – nie tutaj, całkiem – nie całkiem (ale: całkowicie – niecałkowicie, bo przysłówek całkowicie pochodzi od przymiotnika całkowity). Czytaj: Rzeczownik: co to za część mowy i na jakie odpowiada pytania?

Za bardzo razem czy osobno

Za bardzo” to wyrażenie przyimkowe. Wyrażenia przyimkowe to połączenia przyimków z rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami. Zasadniczo pisze się je rozdzielnie – bez względu na ich znaczenie pierwotne lub przenośne.

Nie bardzo synonim

Najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne wyrażenia nie bardzo to: częściowo, lekko, słabo, źle, w pewnej mierze, trochę, z umiarem, delikatnie, przeciętnie, ileś, niezupełnie, o tyle o ile, średnio, na odwal się, podle, w nieznacznym stopniu, byle jak, podrzędnie, cokolwiek, do pewnego stopnia, w pewnym stopniu, w …

Nieprzeczytanie czy nie przeczytanie

Wyraz nieprzeczytane zapisujemy łącznie. Inne przykłady błędnej pisowni: nie pżeczytane, niepżeczytane.