Pytanie Rozwiązane

Nie z przymiotnikami razem czy osobno

Ocena: 5/5

Przymiotniki w stopniu równym z partykułą „nie” piszemy łącznie, np. niebrzydki, niegrzeczny, niemiły, niedobry, nieuczciwy, nieobecny, nietowarzyski. Inna zasada obowiązuje jednak, kiedy zapisać należy „nie” z przymiotnikiem w stopniu wyższym i najwyższym. Konieczna jest wówczas pisownia rozdzielna, np.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Nie z przymiotnikami razem czy osobno”…

Nie z czasownikami

Czasowniki utworzone od rzeczowników z przedrostkiem „nie” piszemy łącznie, np. niewolić (od: niewola). Należy też pamiętać, że czasowniki nienawidzić, niedowidzieć i niedomagać (czasownik nieużywany bez przeczenia), również zapisujemy łącznie.

Nie” z przysłówkami

Jeżeli przysłówek jest utworzony od przymiotnika w stopniu równym, wtedy taki wyraz z „nie” piszemy łącznie. W pozostałych przypadkach piszemy oddzielnie.

Nie z przymiotnikami w stopniu najwyższym

Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym zapisujemy rozdzielnie z cząstką „nie”, np. nie najpiękniejszy, nie mądrzejszy, nie najgłupszy, nie urodziwszy, nie okrąglejszy, nie najładniejszy, nie najgłośniejszy, nie najwyższy, nie mniejszy.

Pisownia nie z różnymi częściami mowy

gdy „nie” jest wyraźnym przeciwstawieniem: To nie deszczyk, ale ulewa. gdy człon drugi w przeciwstawieniach logicznych pisze się wielką literą, wówczas poprawny jest zapis z łącznikiem: nie-Polak, nie-Europejczyk. 2. Pisownianie” z przymiotnikami: „Nie” z przymiotnikami piszemy łącznie: nieładny, niebrzydki.

Nie z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym

Zasady ortografii są tu jasne – nie z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie (np. nieładny, niedrogi, niemały), a z przymiotnikami w stopniu wyższym (nie ładniejszy, nie droższy, nie mniejszy) lub najwyższym (nie najładniejszy, nie najdroższy, nie najmniejszy) rozdzielnie.

Wyrazy z nie” razem

niedobry, nieludzki, nieczynny, niepolski. WAŻNE: Z nazwami własnymi “nie” zapisujemy z łącznikiem (analogicznie do rzeczowników), np. nie-Mickiewiczowski, nie-Ezopowy, natomiast w przeciwstawieniach “nie” zapisujemy osobno, np. nie dobry, ale zły człowiek.

nie” z czasownikami i przymiotnikami

Zasada jest prosta: nie z czasownikami piszemy oddzielnie, z przymiotnikami łącznie. Ale bardzo często użytkownicy języka mają problem z pisownią „nie wiadomo”, zapisując wyrazy łącznie. Musimy pamiętać, że NIE z wyrazami mającymi znaczenie czasownikowe, piszemy rozłącznie, traktując je jak czasowniki, np.