Pytanie Rozwiązane

Niełatwo razem czy osobno

Ocena: 5/5

Ponieważ przysłówki nietrudno i niełatwo pochodzą od przymiotników (od nietrudny i niełatwy) i są to przysłówki w stopniu równym, poprawna jest pisownia łączna (zgodnie z zas. 169).

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Niełatwo razem czy osobno”…

Nie taki razem czy osobno

Poprawny zapis wyrażenia nie tak to pisownia rozłączna. Tak jest partykułą, czyli nieodmienną częścią mowy, wyrażającą pewność, przypuszczenie, potwierdzenie, występującą także w roli zaimka.

Za bardzo razem czy osobno

Za bardzo” to wyrażenie przyimkowe. Wyrażenia przyimkowe to połączenia przyimków z rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami. Zasadniczo pisze się je rozdzielnie – bez względu na ich znaczenie pierwotne lub przenośne.

Nie jeden razem czy osobno

Łącznie zapisujemy NIEJEDEN, NIEJEDNA i NIEJEDNO w większości wypadków: zawsze wtedy, gdy mamy na myśli bliżej nieokreślone i liczne grono osób, wielu ludzi albo dużo różnych zdarzeń. Poprawnie piszemy zatem: Niejeden raz ci to mówiłam! – Nie jeden i nie dwa razy ci to mówiłam, tylko chyba z pięć!

Nietrudno razem czy osobno

Partykułę nie z przysłówkami w stopniu równym pochodzącymi od przymiotników piszemy ŁĄCZNIE – zgodnie z zasadą [169]: „[169] 45.4. Z przysłówkami utworzonymi od przymiotników: niedrogo, niejasno, niemile, nietrudno; są to przysłówki utworzone od przymiotników niedrogi, niejasny, niemiły, nietrudny”.

Nie bardzo razem czy osobno

Wyraz bardzo to przysłówek, natomiast nie jest partykułą, a całość zapiszemy osobno, czyli nie bardzo.

Niepochodzący razem czy osobno

Niepochodzący” to imiesłów przymiotnikowy czynny. Partykułę „nie” ze wszystkimi imiesłowami piszemy ŁĄCZNIE.