Pytanie Rozwiązane

Nieobecność razem czy osobno

Ocena: 5/5

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy razem. Stąd też łączna pisownia w powyższym słowie. Przykłady: Janek był nieobecny na klasowej wycieczce.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Nieobecność razem czy osobno”…

nieobecność, synonim

Najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne słowa nieobecność to: absencja, niedobór, niedosyt, nieobecność w szkole, niestawiennictwo, luka, nieuczestniczenie w czymś, nienasycenie, zaległość, wagary, brak, niedobór czegoś, niewystępowanie, posucha, nieistnienie, ubytek, brak obecności, niestawienie się na zbiórkę, …