Pytanie Rozwiązane

Nieopodal razem czy osobno

Ocena: 5/5

Kiedyś używało się formy rozdzielnej, jednak obecnie obie są poprawne. Językoznawcy jednak wolą pisownię łączną i to ją uważają za poprawną. Przykłady: Nieopodal lasu znajduje się nasz dom.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Nieopodal razem czy osobno”…

Co niektórzy razem czy osobno

Poprawna pisownia tego zwrotu to co niektórzy, czyli oddzielnie.

Nieszczęście razem czy osobno

Wyraz ,,nieszczęście” (,,nie” zapisane łącznie) jest samodzielnym rzeczownikiem, słowem. Oznacza coś negatywnego, jakieś niepowodzenie, ból, cierpienie itp.

Nieopodal synonim

Najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne do słowa nieopodal to: przy, w pobliżu, tuż tuż, bezpośrednio, tuż za progiem, w małej odległości, tuż, w zasięgu wzroku, tuż przy, pod bokiem, z boku, opodal, po sąsiedzku, pod ręką, pod nosem, tutaj, bliziutko, w niewielkiej odległości, beretem rzucić, na dwa kroki, obok, rzut …

Nieopodal jaka to część mowy

Nieopodal jest również przysłówkiem i odpowiada na pytania jak? gdzie? kiedy? W tym kontekście jest on synonimiczny do przysłówka blisko.

Nie trzeba było razem czy osobno

czasownik niewłaściwy (o ograniczonej odmianie), tworzący złożone formy fleksyjne za pomocą czasownika posiłkowego „być” (trzeba było, trzeba będzie, trzeba by było), które pisze się oddzielnie. Przykłady użycia: Trzeba było wstać wcześniej.

Nie wiadomo razem czy osobno

Poprawny zapis to „nie wiadomo” (pisownia rozłączna). Zasada głosi, że partykułę „nie” stanowiącą wykładnik zaprzeczenia z wyrazami typu: brak, wiadomo, wolno, warto itp., zapisujemy osobno. Przykłady: Nie wiadomo, dlaczego dach hali się zawalił.

Nieco razem czy osobno

Poprawna forma pisowni tego zwrotu to co nieco. Nieco jest słowem, które zawsze jest pisane łącznie, niezależnie czy jest jednym słowem czy występuje w wyrażeniu zaimkowym tak jak w tym przypadku. Dzisiaj mam ochotę na jakieś małe kulinarne co nieco, może zamówię sobie jakąś dobrą pizzę.

Nieopodal definicja

Jest to określenie odległości pomiędzy dwoma miejscami. Mówi o tym, że dana rzecz jest niedaleko drugiej (Ten budynek znajduje się nieopodal galerii handlowej).