Pytanie Rozwiązane

O jakim zagrożeniu informuje dźwięk syreny modulowany trwający 3 minuty

Ocena: 5/5

modulowany (zmienny ciągły) dźwięk syreny trwający 3 minuty oznacza alarm powietrzny (nazywany też lotniczym). nie należy go mylić z dźwiękiem przerywanym modulowanym oznaczającym alarm o skażeniach.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „O jakim zagrożeniu informuje dźwięk syreny modulowany trwający 3 minuty”…

Podaj zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu

przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży; udać się do najbliższego schronu lub ukrycia; pomagać słabszym, chorym i ułomnym; podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.