Pytanie Rozwiązane

Odpowiedz w jakim wieku byly osoby nalezace do harcerstwa

Ocena: 5/5

W okresie bezpośrednio poprzedzającym II wojnę światową przeprowadzono rejestrację harcerek powyżej 15 roku życia. 30 kwietnia 1939 odbyła się w Szkole Instruktorek na Buczu odprawa komendantek Pogotowia Harcerek wszystkich chorągwi.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Odpowiedz w jakim wieku byly osoby nalezace do harcerstwa”…

Jakie funkcje pełnili harcerze w Powstaniu Warszawskim

Oddzielną organizację w Szarych Szeregach tworzyła Organizacja Harcerek (od 1940 r. pod nazwą Związek Koniczyn, od 1943 – Bądź Gotów). W konspiracji harcerki włączyły się w służbę sanitarną, łączność, opiekę nad więźniami, pomoc dla dzieci i Żydów, sabotaż, wywiad i dywersję.

W jaki sposób harcerze Szarych Szeregów walczyli z Niemcami podczas II wojny światowej

młodsi harcerze Szarych Szeregów służyli w Harcerskiej Poczcie Polowej i roznosili po całej Warszawie listy i przesyłki. … Z kolei starsi harcerze brali udział w regularnych walkach (słynne oddziały „Zośka” i „Parasol”). Powstańcy walczyli dzielnie i ofiarnie. Wielu z nich zginęło z bronią w ręku.

Co robili harcerze podczas 2 wojny światowej

Pełnoletni harcerze zasilali szeregi Grup Szturmowych, podporządkowanych Kedywowi. Brali udział w walkach z bronią w ręku, organizowali działania dywersyjne, szkolili się na kursach i w szkołach wojskowych. Obowiązywało Prawo i Przyrzeczenie sprzed wojny.

Pseudonimy harcerzy Szarych Szeregów

Funkcję tę pełnili kolejno: Florian Marciniak „Nowak” (IX 1939 – V 1943), Stanisław Broniewski „Orsza” (V 1943 – X 1944) oraz Leon Marszałek „Jan” (X 1944 – I 1945).

Szare Szeregi czym się zajmowały

Harcerze BS brali udział w walce konspiracyjnej w Organizacji Małego Sabotażu Wawer (od 1941 Wawer-Palmiry), prowadząc propagandę wśród ludności polskiej; zajmowali się też wywiadem i zbieraniem informacji, przekazywanych ZWZ-AK i innym organizacjom podziemnym.

Harcerstwo przed wojną

Swoje korzenie polskie harcerstwo na terenie Niemiec zawdzięcza pierwszym drużynom skautowym konspiracyjnie zakładanym jeszcze przed I wojną światową. Pierwsze drużyny w Niemczech powstały w roku 1912 na terenie Wielkopolski i Pomorza oraz w Berlinie (1913), Westfalii oraz naGórnym Śląsku.

Szare Szeregi członkowie

Pierwotnie nazwa Szare Szeregi odnosiła się jedynie do Organizacji Harcerzy. Na czele Głównej Kwatery Harcerzy „Pasieki” stał naczelnik. Funkcję tę pełnili kolejno: Florian Marciniak „Nowak” (IX 1939 – V 1943), Stanisław Broniewski „Orsza” (V 1943 – X 1944) oraz Leon Marszałek „Jan” (X 1944 – I 1945).