Pytanie Rozwiązane

Paszport jak długo się czeka

Ocena: 5/5

Do 30 dni od złożenia wniosku. Jeśli składasz wniosek za granicą (w polskim konsulacie) może to potrwać dłużej. Urzędnik poda ci dokładny termin realizacji.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Paszport jak długo się czeka”…

Ile trwa wyrobienie paszportu w trybie przyspieszonym

Aby wyrobić paszport w trybie przyspieszonym (około 2 tygodni.) musimy udać się do wojewódzkiego biura paszportowego i złożyć podanie o przyspieszone wydanie paszportu do kierownika biura paszportowego. Podanie takie musi zawierać uzasadnienie konieczności wydania paszportu w trybie przyspieszonym.

Paszport w trybie pilnym koszt

Wymagany wymiar zdjęcia to 45 mm wysokości i 35 mm szerokości. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za paszport. Koszt wyrobienia paszportu wynosi 140 zł. Opcjonalnie: dokument, który potwierdzi twoje prawo do ulgi (na przykład legitymacja studencka) lub całkowitego zwolnienia z opłaty.

Gdzie złożyć wniosek o paszport

Wniosek złożyć można w dowolnym organie paszportowym na terenie kraju lub w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Przedłużenie ważności paszportu

Art. 14. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami polski urząd dyplomatyczny lub konsularny może rozszerzyć ważność paszportu wydanego w Polsce na kraje w nim nie wymienione, przedłużyć termin jego ważności lub termin ważności klauzuli paszportowej albo dokonać zmian lub uzupełnień.

Paszport ile kosztuje

Musisz udać się do dowolnego punktu paszportowego w kraju. Przed złożeniem kompletnego zestawu dokumentów, zapłać za paszport. Cena takiego dokumentu wynosi 140 zł.