Pytanie Rozwiązane

Po jakim czasie mozna oddac kupione auto

Ocena: 5/5

Roszczenia z tytułu rękojmi można wnosić w terminie dwóch lat od daty wydania samochodu, choć przepisy zezwalają na skrócenie tego terminu do roku. Od sprzedawcy profesjonalnego możemy żądać naprawy, wymiany pojazdu, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Po jakim czasie mozna oddac kupione auto”…

Ile czasu na zwrot auta do komisu

Chcąc zrobić zwrot zakupionego auta, musimy dokonać tego w ciągu miesiąca od wykrycia wady. W momencie przekroczenia tego terminu, stracimy prawo do uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

Zwrot samochodu po zakupie w komisie

Jeżeli sprawa jest oczywista – auto znajduje się w fatalnym stanie, jest powypadkowe i źle naprawione lub ma inne poważne wady – mamy prawo domagać się u sprzedawcy (tylko profesjonalnego, a więc np. komisu) obniżenia ceny, usunięcia wad lub odstąpienia od umowy.

Czy można zwrócić zakupiony samochód od osoby prywatnej

Kupując samochód od osoby prywatnej z ogłoszenia, na giełdzie, czy od znajomego, mamy takie same prawa, jak gdybyśmy kupowali od firmy. W okresie dwóch lat możemy żądać od sprzedającego naprawy auta, wymiany na egzemplarz wolny od wad, obniżenia ceny, czy zwrotu pieniędzy.

Zwrot auta po zakupie 2021

Zwrot samochodu po zakupie jest zatem możliwy, przy czym dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy wada jest istotna. Jeżeli odkryta przez ciebie w pojeździe wada ukryta będzie drobnostką, to nie będziesz mógł odstąpić od zawartej umowy.

Zwrot auta po zakupie od firmy

Chcąc zrobić zwrot zakupionego auta, musimy dokonać tego w ciągu miesiąca od wykrycia wady. W momencie przekroczenia tego terminu, stracimy prawo do uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

Zwrot samochodu po zakupie od osoby prywatnej 2021

Każdy kupujący samochód jest chroniony Kodeksem Cywilnym, który daje mu prawo do rękojmi. … Przepisy te obowiązują bez względu na to czy mamy na myśli zwrot kupionego samochodu od osoby prywatnej, czy zwrot samochodu kupionego w komisie.

Zwrot auta po zakupie od osoby prywatnej 2020

Roszczenia z tytułu rękojmi można podnieść w czasie dwóch lat od daty otrzymania samochodu, lecz podkreślenia wymaga fakt, że przepisy umożliwiają skrócenie tego czasu do roku. Jak wspomniano wcześniej, od sprzedawcy możemy żądać naprawy, zmiany pojazdu na niewadliwy, obniżenia ceny czy też odstąpienia od samej umowy.

Zwrot auta do komisu bez podania przyczyny

Bez podania przyczyn od umowy sprzedaży może odstąpić kupujący (który jest konsumentem – czyli gdy kupował samochód od firmy) w ciągu 14 dni na podstawie ustawy o ochronie praw konsumentów, jeśli umowa została zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedającego – co w przypadku pojazdów zdarza się …