Pytanie Rozwiązane

Po jakim czasie można przepisać spadek

Ocena: 5/5

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie nakładają obowiązku, aby otrzymaną w darowiźnie czy spadku rzecz trzymać przez jakiś czas. Właściwie można ją od razu przekazać dalej. Inaczej będzie tylko, jeśli zostanie ona sprzedana. Wtedy może bowiem pojawić się obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Po jakim czasie można przepisać spadek”…

Darowizna spadku przed upływem 5 lat

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie nakładają obowiązku, aby otrzymaną w darowiźnie czy spadku rzecz trzymać przez jakiś czas. Właściwie można ją od razu przekazać dalej. Inaczej będzie tylko, jeśli zostanie ona sprzedana. Wtedy może bowiem pojawić się obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Czy otrzymany spadek można darować

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie nakładają obowiązku, aby otrzymaną w darowiźnie czy spadku rzecz trzymać przez jakiś czas. Właściwie można ją od razu przekazać dalej. Inaczej będzie tylko, jeśli zostanie ona sprzedana. Wtedy może bowiem pojawić się obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Po jakim czasie można sprzedać darowiznę

Od 2019 r. w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości uzyskanych w drodze spadku, pięcioletni termin, po którym możnasprzedać bez PIT, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie przez spadkodawcę.

Darowizna spadku na rzecz siostry

Aby przekazać cały majątek jednemu ze spadkobierców, należy w pierwszej kolejności dokonać stwierdzenia nabycia spadku zarówno po Pana mamie jak i po tacie, a następnie działu spadku, w trakcie którego pozostali spadkobiercy przekażą swoje udziały w spadku na rzecz jednego z nich (tu: na rzecz Pańskiej siostry

Przekazanie spadku w formie darowizny

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie nakładają obowiązku, aby otrzymaną w darowiźnie czy spadku rzecz trzymać przez jakiś czas. Właściwie można ją od razu przekazać dalej. Inaczej będzie tylko, jeśli zostanie ona sprzedana. Wtedy może bowiem pojawić się obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Wielokrotna darowizna w rodzinie

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera żadnego zapisu, który ogranicza ilość lub wartość otrzymywanych darowizn. A zatem, nawet jeśli w przeszłości otrzymał Pan już darowiznę od brata, może otrzymać ją Pan ponownie – zarówno od brata, jak i od rodziców.

Po jakim czasie można sprzedać darowiznę samochód

Okres 6 miesięcy, po którym można sprzedać auto bez płacenia podatku, liczy się od końca miesiąca, w którym dostałeś je w darowiźnie.