Pytanie Rozwiązane

Po jakim czasie więzień może dzwonić

Ocena: 5/5

Tymczasowo aresztowany może korzystać z aparatu telefonicznego 1 raz dziennie a długość rozmowy jednorazowo nie może przekraczać 5 minut. Oczywiście porządek wewnętrzny konkretnego aresztu śledczego może przewidywać dłuższy czas korzystania z aparatu telefonicznego.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Po jakim czasie więzień może dzwonić”…

Czy można dzwonić do więźnia

Każdy osadzony w Zakładzie Karnym ma prawo do dzwonienia. W szczególnych przypadkach taki jak zagrożenia porządku publicznego lub zagrożenia dla bezpieczeństwa zakładu dyrektor danej jednostki może odebrać prawo do wykonywania połączeń.

Przepustki w więzieniu po jakim czasie

Skazanemu odbywającemu karę dożywotniego pozbawienia wolności nagroda może być przyznana po odbyciu co najmniej 15 lat kary. Dobre zachowanie podczas odbywania kary pozbawienia wolności może skutkować również przyznaniem innych rodzaje nagród przewidzianych przez kodeks karny wykonawczy.

Jak znaleźć osadzonego w więzieniu

Uwaga! Uwaga Informacji przede wszystkim należy szukać na stronie sw.gov.pl gdzie znajduje się mapa jednostek penitencjarnych, na których stronach znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Pierwsze widzenie w zakładzie karnym

Najlepiej stawić się na miejscu jak najwcześniej. Pamiętajcie o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości (taki jaki został podany prokuraturze) oraz pozwolenia na udzielenie widzenia. Dodatkowo zabierzecie ze sobą gotówkę, aby móc kupić coś na ząb w więziennej kantynie (sklepie na terenie jednostki penitencjarnej).