Pytanie Rozwiązane

Po jakim czasie zus płaci macierzyński

Ocena: 5/5

Wypłata zasiłku macierzyńskiego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Po jakim czasie zus płaci macierzyński”…

Termin wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez ZUS 2021

Wypłata zasiłku macierzyńskiego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

zasiłek macierzyński – zus kiedy wypłacany

Wypłata zasiłku macierzyńskiego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Ile wynosi zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

100% podstawy wymiaru: w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także przez pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego. 80% podstawy wymiaru: jeżeli kobieta jest zatrudniona lub nie pracuje, ale jest ubezpieczona z innego tytułu.

Zasiłek macierzyński ZUS ile wynosi

Przez 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz 6 pierwszych tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia, co oznacza, że będzie w takiej samej wysokości jak jej dotychczasowa pensja.

zasiłek macierzyński – zus pue

Jak to zrobić ? Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). W katalogu usług wybierz usługę „Złożenie dokumentu ZAM”. Jeśli jesteś pracownicą i o urlop macierzyński wystąpiłaś do pracodawcy, a zasiłek macierzyński za okres tego urlopu będzie Ci wypłacał ZUS, nie musisz składać wniosku ZAM.

Decyzja ZUS o zasiłku macierzyńskim

W przypadku odmowy prawa do zasiłku macierzyńskiego otrzymasz z ZUS decyzję. Od decyzji w sprawie zasiłku macierzyńskiego możesz odwołać się do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Zasiłek macierzyński 80 czy 100 i 60

100% podstawy wymiaru – za okres pierwszych 6 tygodni tego urlopu oraz 60% tej podstawy – za pozostały okres, lub. 80% podstawy wymiaru – za cały okres urlopu rodzicielskiego, jeśli wniosek o ten urlop w pełnym wymiarze został złożony nie później niż w ciągu 21 dni po porodzie.