Pytanie Rozwiązane

Po jakim czasie zus wypłaca zasiłek chorobowy

Ocena: 5/5

Wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Po jakim czasie zus wypłaca zasiłek chorobowy”…

Procedura wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

W przypadku przyznania prawa do zasiłku chorobowego wypłata zasiłku przez ZUS nastąpi na wskazany przez Ciebie rachunek. Jeśli nie podałeś numeru rachunku, zasiłek zostanie wysłany na adres zamieszkania lub inny, wskazany jako adres do wypłaty.

Czy pracodawca płaci ZUS za pracownika na zwolnieniu lekarskim

Jeżeli zatrudniony choruje dłużej niż wskazane 33 dni, to obowiązek ten przechodzi na ZUS. … dnia niezdolności do pracy obowiązek ten przejmie ZUS. Kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy, również może on ulec pomniejszeniu o 25%, gdy pracownik nie dopełni obowiązku dostarczenia zwolnienia L4 do pracodawcy w ciągu 7 dni.

Po jakim czasie ZUS wypłaca wypadkowe

Wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS następuje od 34 (albo 14) dnia niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym.