Pytanie Rozwiązane

Po jakim okresie należy się zasiłek dla bezrobotnych

Ocena: 5/5

W jakim czasie trzeba się zarejestrować w urzędzie pracy, aby otrzymać zasiłek? Aby dostać zasiłek, musisz mieć przepracowanych 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Nie ma więc konkretnego terminu rejestracji — wszystko zależy od tego, kiedy zakończył się Twój ostatni okres zatrudnienia.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Po jakim okresie należy się zasiłek dla bezrobotnych”…

Ponowne prawo do zasiłku dla bezrobotnych

W przypadku ponownej utraty pracy przed upływem 365 dni i spełnieniu określonych w ustawie przesłanek, prawo do zasiłku uzupełniającego będzie przysługiwało osobie bezrobotnej mimo pobierania wcześniej dodatku aktywizacyjnego.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych może otrzymać osoba, która zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy. Warunkiem otrzymania świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy jest co najmniej roczny staż pracy i wykazanie, że pracownik przepracował minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych po 50 roku życia

Jeśli w dniu, w którym rejestrujesz się jako bezrobotny, masz ukończone 50 lat i 20 lat stażu pracy, przysługuje Ci prawo do zasiłku w wysokości 120%.

Ile trzeba przepracować żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych 2021

Warunkiem otrzymania świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy jest co najmniej roczny staż pracy i wykazanie, że pracownik przepracował minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy.

Komu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje osobie, która prowadząc działalność gospodarczą, opłacała preferencyjne składki ZUS, gdyż podstawa wymiaru składek preferencyjnych jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych

W okresie pierwszych trzech miesięcy: 1 240,80 zł brutto / 1 058,13 zł netto. W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 974,40 zł brutto / 840,70 zł netto.