Pytanie Rozwiązane

Podatek vat 8 kiedy

Ocena: 5/5

Deklaracja VAT8 powinna zostać złożona do 25 dnia miesiąca po miesiącu, w którym miało miejsce WNT. Jeżeli podatnik nie złoży deklaracji za 3 następnych miesięcy lub za kolejny kwartał, to na podstawie art. 97 ust.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Podatek vat 8 kiedy”…

Podwykonawca jaka stawka VAT 2020

Również podwykonawcy – o ile swoje ich czynności dotyczą obiektów budowlanych zaliczonych do obiektów budowlanych lub ich części – uprawnieni są do stosowania stawki 8% na podstawie omawianych przepisów.

Kiedy VAT 8 a kiedy 23

W przypadku lokali użytkowych, przeznaczonych pod działalność, obowiązuje 23% stawka VAT. Preferencyjna 8% stawka VAT obejmuje kompleksowe usługi budowlane, remontowe i modernizacyjne w obiektach mieszkalnych o limicie powierzchni 150 m2 i 300 m2, odpowiednio dla mieszkania i domu jednorodzinnego.

Stawka VAT 8 w budownictwie 2020

Stawkę 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Obniżoną stawką VAT w wysokości 8% objęte są niektóre roboty konserwacyjne wykonywane w sektorze mieszkaniowym.

VAT 8 procent

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług dla dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się stawkę podatku 8%.

vat-8 kto składa

Deklarację VAT8 wypełniają podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT z powodu limitu obrotu do 200 000 zł rocznie, którzy dobrowolnie lub z obowiązku zarejestrowali się do transakcji unijnych (VAT-UE).