Pytanie Rozwiązane

Podzielność przez 9

Ocena: 5/5

Zapamiętaj zatem, że liczba jest podzielna przez 9, jeśli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 9. Aby sprawdzić, czy dana liczba jest podzielna przez 9, należy dodać do siebie wszystkie jej cyfry. Jeśli wynik dodawania dzieli się bez reszty przez 9, to dana liczba jest podzielna przez 9.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Podzielność przez 9″…

Cechy podzielności przez 6

Liczba jest podzielna przez 6, jeśli jest podzielna przez 2 i przez 3. Zatem liczba podzielna przez 6 musi być parzysta i mieć sumę cyfr podzielną przez 3. Przykład 5. Liczba 318 jest podzielna przez 6, ponieważ jest parzysta (podzielna przez 2) i suma jej cyfr: 3+1+8=12 jest podzielna przez 3.

Cecha podzielności przez 10

Zapamiętaj: liczba jest podzielna przez 10, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0.

Cecha podzielności przez 4

przez 4, jeśli liczba tworzona przez jej dwie ostatnie cyfry jest podzielna przez 4. Przykład: 52136 bo 36/4=9 więc liczba 52136 jest podzielna przez 4. Natomiast wśród liczb od 1 do 100 podzielne przez 4 są te liczby, których: pierwsza cyfra jest nieparzysta (1, 3, 5, 7 lub 9), a druga to 2 lub 6.

Liczby podzielne przez 7

Liczba jest podzielna przez 7, gdy różnica między liczbą składającą się z trzech ostatnich cyfr liczby, a liczbą wyrażoną pozostałymi cyframi tej liczby (lub odwrotnie) dzieli się przez 7. Liczba jest podzielna przez 8, gdy liczba składająca się z trzech ostatnich cyfr dzieli się na 8.

Cecha podzielności przez 3

Cechy podzielności. Liczba całkowita jest podzielna: … przez 3, jeśli suma cyfr tej liczby jest podzielna przez 3 – dzięki temu regułę można stosować rekurencyjnie aż do osiągnięcia liczby jednocyfrowej. Przykład: 104628: suma cyfr 1+0+4+6+2+8=21, 2+1=3, jest podzielna przez 3.

Cecha podzielności przez 5

Liczba jest podzielna przez 5, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5. Przykład 4. Liczba 4235 jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnia cyfra to 5.

Liczby podzielne przez 2

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30. Gdybyśmy się przyjrzeli tym liczbom to zauważymy, że każda z nich kończy się na 2, 4, 6, 8 lub 0. I to jest dla nas kluczowa zasada podzielności przez 2. Liczba jest podzielna przez 2, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 2, 4, 6, 8 lub 0.