Pytanie Rozwiązane

Pokażesz czy pokarzesz

Ocena: 5/5

Prawidłowy zapis to pokaże. Pokaże, czyli dać zobaczyć, podać coś do obejrzenia, ale również: wskazać, zademonstrować, przedstawiać, itd. Pokaże to czasownik dokonany w 3 osobie liczby pojedynczej, pochodzący od pokazać.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Pokażesz czy pokarzesz”…

Jak się pisze pokażesz

Zatem wyjaśnienie pisowni z użyciem ż zawiera się w wymianie ż:z, a więc: pokaże, bo: pokazać. UWAGA: Forma pokarze jest dopuszczalna jedynie w sytuacji, w której mówimy o czasowniku karać w czasie przyszłym w 3 osobie liczby pojedynczej, np. Bóg cię pokarze za Twoje zachowanie!