Pytanie Rozwiązane

Powietrze to mieszanina jednorodna czy niejednorodna

Ocena: 5/5

Powietrze jest mieszaniną jednorodną, w skład której wchodzą pierwiastki i związki chemiczne w stanie gazowym. … Składniki o zmiennej zawartości w powietrzu, czyli parę wodną, dwutlenek węgla, ozon i wodór. Oraz w powietrzu zanieczyszczonym składniki dodatkowe, między innymi tlenki azotu, tlenki siarki i pyły.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Powietrze to mieszanina jednorodna czy niejednorodna”…

Mieszaniny jednorodne przykłady

mieszaniny jednorodne, homogeniczne, czyli roztwory, na przykład stopy metali, benzyna, solanka, ocet, roztwory wodne soków, powietrze.

Powietrze jest mieszaniną jednorodna gazów

Powietrze jest mieszaniną jednorodną, w skład której wchodzą pierwiastki i związki chemiczne w stanie gazowym. … Składniki o zmiennej zawartości w powietrzu, czyli parę wodną, dwutlenek węgla, ozon i wodór. Oraz w powietrzu zanieczyszczonym składniki dodatkowe, między innymi tlenki azotu, tlenki siarki i pyły.

Czym jest powietrze

Powietrze jest jednorodną mieszaniną bezbarwnych i bezwonnych gazów. Głównymi składnikami powietrza są: azot (78%), tlen (21%), argon i inne gazy szlachetne (0,94%), tlenek węgla(IV) oraz woda w postaci pary.

Powietrze to mieszaniną pierwiastków i związków chemicznych

Powietrze jest mieszaniną jednorodną, w skład której wchodzą pierwiastki i związki chemiczne w stanie gazowym. … Składniki o zmiennej zawartości w powietrzu, czyli parę wodną, dwutlenek węgla, ozon i wodór. Oraz w powietrzu zanieczyszczonym składniki dodatkowe, między innymi tlenki azotu, tlenki siarki i pyły.

Powietrze to mieszanina

Powietrze (łac. aer) – mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską. Pojęcie jest stosowane przede wszystkim w odniesieniu do tej części powłoki gazowej, której chemiczny skład jest wyrównany wskutek cyrkulacji gazów w troposferze (zob.