Pytanie Rozwiązane

Powrót do pracy na 7 8 etatu po macierzyńskim

Ocena: 5/5

Mama, której przysługuje urlop wychowawczy, może zdecydować się pracować na niepełny etat (np. na 7/8 etatu czyli 5 dni w tygodniu po 7 godzin). Pracodawca musi podpisać wniosek, ale czas pracy nie może być mniejszy niż połowa Twojego pełnego wymiaru czasu pracy (np.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Powrót do pracy na 7 8 etatu po macierzyńskim”…

Obniżenie etatu po macierzyńskim jak długo

W obniżonym wymiarze czasu pracy można pracować maksymalnie 35 miesięcy, czyli tyle ile najwięcej może trwać urlop wychowawczy. Kobieta nie musi decydować się na zmniejszenie etatu od razu po powrocie z urlopu macierzyńskiego (lub rodzicielskiego). Może to zrobić do momentu ukończenia przez dziecko 6 roku życia.

Kiedy złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy po macierzyńskim 2020

Pamiętajmy, że pracownik musi złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze. Jeśli tego nie zrobi, zatrudniający obniży wymiar przysługującego mu etatu nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Obniżenie etatu po macierzyńskim a wynagrodzenie

Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego powoduje proporcjonalne obniżenie (do wymiaru etatu) jego wynagrodzenia za pracę. Ustawodawca nie przewidział bowiem w tej sytuacji prawa pracownika do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy.

Zmniejszenie etatu po macierzyńskim 2020

Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego w 2020 roku. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. Pracodawca ma obowiązek wniosek uwzględnić. Złożenie wniosku nie zawsze uchroni pracownika przed zwolnieniem.

Zmniejszenie etatu po macierzyńskim ochrona

„Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.”