Pytanie Rozwiązane

Prosiłbym razem czy osobno

Ocena: 5/5

Poprawna pisownia tego wyrazu to prosiłbym, a więc pisownia łączna. Zasada języka polskiego mówi o tym, że wyrazy w formie osobowej czasownika z cząstkami takimi jak bym będą zawsze pisane łącznie.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Prosiłbym razem czy osobno”…

Byłaby razem czy osobno

Prawidłowy pisownia to ta, w której NIE ROZDZIELAMY cząstki by od wyrazu była. Była – wchodząca w skład omawianego wyrażenia – jest osobową formą czasownika, a zasady języka polskiego nakazują zapisywać je łącznie z cząstkami -by, -bym, -byś. Przykłady: Nie byłaby sobą, gdyby tego nie zrobiła.

Zamknięto by razem czy osobno

po formach zakończonych na -no, -to (np. zapomniano by, zamknięto by);