Pytanie Rozwiązane

Przedłużenie terminu cit 8

Ocena: 5/5

Przypominamy, że termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego CIT8 (CIT-8AB) został wydłużony do 30 czerwca 2021 r. W związku z powyższym, termin na złożenie sprawozdania z realizacji APA (formularz APA-C) z mocy prawa ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2021 r.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Przedłużenie terminu cit 8″…

cit-8 termin składania 2020

Deklarację CIT8 za rok 2020 podatnicy powinni złożyć do 31 marca 2021 r. W tym samym terminie powinni zapłacić podatek. Jednak sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę poselską przedłużającą termin na rozliczenie i wpłatę podatku CIT za 2020 r.

cit-8 2021 termin

Standardowo większość organizacji pozarządowych składa deklarację CIT8 do 31 marca roku następującego po roku, za który się rozliczamy. W 2021 deklarację składamy do 30 czerwca.

termin cit-8 2021 rozporządzenie

Standardowo większość organizacji pozarządowych składa deklarację CIT8 do 31 marca roku następującego po roku, za który się rozliczamy. W 2021 deklarację składamy do 30 czerwca.

CIT-8 do kiedy płatność

Do 30 czerwca 2021 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych został wydłużony termin do: złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r.