Pytanie Rozwiązane

Przy jakim cisnieniu wezwać pogotowie

Ocena: 5/5

Jeżeli pozostaje ciśnienie 180 na 120 i jednocześnie odczuwamy ból w klatce piersiowej oraz duszności, to koniecznie należy wezwać pogotowie. W trakcie leczenia nadciśnienia tętniczego pacjent pozostaje pod stałą kontrolą lekarza.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Przy jakim cisnieniu wezwać pogotowie”…

Przy jakim ciśnieniu można dostać wylewu

Podwyższone wartości ciśnienia, czyli ciśnienie skurczowe (SBP, systolic blood pressure) > 140 mm Hg i/lub ciśnienie rozkurczowe (DBP, diastolic blood pressu- re) > 90 mm Hg, w ciągu pierwszych 24 godzin, stwierdza się u około 80% pacjentów z udarem niedokrwiennym i 75% z udarem krwotocznym [1].

Przy jakim ciśnieniu można umrzeć

U osób z nadciśnieniem, które nie leczą się prawidłowo, ryzyko wystąpienia śmiertelnego ataku serca jest ponad pięć razy wyższe niż u chorych zachowujących terapię. W Europie i USA ilość takich pacjentów rośnie. Zagrożone są też osoby z podwyższonym ciśnieniem wynoszącym 140/90 mm Hg.

Z jakim ciśnieniem do szpitala

Jeśli wartość pomiaru to ok. 220/120-140 mmHg, należy przyjąć leki i udać się jak najszybciej do szpitala.

Czy ciśnienie 160 na 80 jest dobre

ciśnienie poniżej 120/80 mmHg – jest optymalne; ciśnienie skurczowe 120-129 mmHg i/lub rozkurczowe 80-84 – to prawidłowe ciśnienie tętnicze; ciśnienie skurczowe 130-139 mmHg oraz/lub rozkurczowe 85-89 mmHg – to prawidłowe, ale wysokie ciśnienie tętnicze.