Pytanie Rozwiązane

Przykazanie 8

Ocena: 5/5

Dekalog VIII[edytuj] … Jest to nominalnie ósma część cyklu filmów Dekalog, reinterpretująca ósme przykazanie Dekalogu: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”, w realiach warszawskiego Ursynowa lat 80. XX wieku.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Przykazanie 8″…

Co nakazuje 8 przykazanie

W ósmym przykazaniu Bóg wzywa nas, byśmy żyli w prawdzie i dawali o niej świadectwo. (wzywa nas do prawdomówności, czyli do zgodności czynów ze słowami). Przykazanie to domaga się od prasy, radia, telewizji, internetu informacji opartych na prawdzie, wolności, sprawiedliwości i poszanowaniu godności człowieka.

8 przykazanie jak brzmi

brzmi: „Nie będziesz odpowiadał przeciwko bliźniemu twemu [jako] świadek kłamstwa”. Druga wersja znajduje się w Księdze Powtórzonego Prawa: aw>v’ d[e ^[]rEb.

10 przykazanie Boże

„Ja jestem Jahwe, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!

Wypełniam ósme przykazanie gdy

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu- wypełniam je kiedy nie kłamie,nie oszukuje i nie obgaduje kogoś.

7 przykazanie

Siódme przykazanie zakazuje kradzieży, zatrzymywania rzeczy znalezionych i pożyczonych, oszustwa, niszczenia dobra własnego, cudzego i społecznego, niedbałego wykonywania pracy, zatrzymywania zapłaty za pracę, odmawiania pomocy na ważne cele społeczne lub osobom będącym w potrzebie.