Pytanie Rozwiązane

Sggw jakie przedmioty na maturze

Ocena: 5/5

W rekrutacji na ekonomię, logistykę, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie (studia stacjonarne) wymagane są trzy przedmioty kwalifikacyjne – matematyka, język obcy oraz trzeci przedmiot do wyboru: język polski albo geografia, albo WOS, albo historia.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Sggw jakie przedmioty na maturze”…

SGGW ekonomia przedmioty maturalne

W rekrutacji na ekonomię, logistykę, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie (studia stacjonarne) wymagane są trzy przedmioty kwalifikacyjne – matematyka, język obcy oraz trzeci przedmiot do wyboru: język polski albo geografia, albo WOS, albo historia.

SGGW jak liczyć punkty

Kandydatom na studia drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli w uczelni, w której stosowano inną skalę ocen niż w SGGW, średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia przelicza się następująco: dla skali ocen 2 – 5,5 – średnia SGGW= średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia * 0,909, dla skali ocen 2 – …

SGGW liczba kandydatów na jedno miejsce

O 150 miejsc ubiegało się blisko tysiąc osób, co oznacza, że o jedno miejsce walczyło średnio 6,6 kandydatów.