Pytanie Rozwiązane

Śmieli czy śmiali

Ocena: 5/5

głupiał – głupieli, łysiał – łysieli, siedział – siedzieli, przez analogię również osoby dbające o polszczyznę zaczęły mówić śmieli się. Jest to jednak dziś forma gorsza. W oficjalnej polszczyźnie za jedynie poprawne uznaje się czasowniki śmiali się, śmialiśmy się, śmialiście się.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Śmieli czy śmiali”…

Śmiali czy śmieli PWN

W zasadzie to wszysto jedno, gdyż obie formy są notowane w słownikach, choć śmieliście się jest kwalifikowane jako regionalizm. Formy śmieli się, śmieliśmy się itd. pochodzą z gwar mazowieckich i upowszechniają się od końca XIX wieku.

Jak oni śmieli

Jak oni śmieli — czyli „jak oni mogli, jak oni odważyli się to zrobić” (w 3. os. lp.: jak on śmiał mi to zrobić!). Ale też bez- okolicznik tych form ma postać śmieć.

Wymyślić czy wymyśleć

poprawny bezokolicznik to wymyślić (zarówno w tekście pisanym, jak i w mowie) – jest to forma dokonana czasownika ‚wymyślać’.