Pytanie Rozwiązane

Środki stylistyczne klasa 8

Ocena: 5/5

Są to: anakolut, antyteza, apostrofa, elipsa, epifora, inwersja, paralelizm, powtórzenie, przerzutnia, pytanie retoryczne oraz wykrzyknienie.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Środki stylistyczne klasa 8″…

Podstawowe środki stylistyczne

Są to: anakolut, antyteza, apostrofa, elipsa, epifora, inwersja, paralelizm, powtórzenie, przerzutnia, pytanie retoryczne oraz wykrzyknienie.

Przykłady środków stylistycznych

Są to: anakolut, antyteza, apostrofa, elipsa, epifora, inwersja, paralelizm, powtórzenie, przerzutnia, pytanie retoryczne oraz wykrzyknienie.

Środki stylistyczne klasa 7

Są to: anakolut, antyteza, apostrofa, elipsa, epifora, inwersja, paralelizm, powtórzenie, przerzutnia, pytanie retoryczne oraz wykrzyknienie.

Nazwij środki stylistyczne i podaj ich funkcje

Środki stylistyczne, inaczej środki poetyckie lub środki artystycznego wyrazu, najczęściej spotyka się w literaturze, głównie w poezji. To elementy języka, które mają na celu wywołanie określonych emocji oraz pobudzenie wyobraźni odbiorcy.

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne, inaczej środki poetyckie lub środki artystycznego wyrazu, najczęściej spotyka się w literaturze, głównie w poezji. To elementy języka, które mają na celu wywołanie określonych emocji oraz pobudzenie wyobraźni odbiorcy.

Leksykalne środki stylistyczne

Leksykalne środki stylistyczne to specjalne nacechowanie emocjonalne słownictwa, a także czerpanie np. z gwary i innych określonych obszarów językowych. Tu wymieniamy epitety, eufemizmy, archaizmy, hiperbolę, neologizmy, peryfrazy, porównania, zdrobnienia, zgrubienia.