Pytanie Rozwiązane

Stan wyjątkowy jak długo

Ocena: 5/5

Według postanowień Konstytucji z 1997 (art. 228 i następne) stan wyjątkowy może wprowadzić prezydent na wniosek Rady Ministrów na czas oznaczony, lecz nie dłuższy niż 90 dni, na części albo na całym terytorium kraju, jeśli zagrożone zostało bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obywateli lub porządek publiczny.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Stan wyjątkowy jak długo”…

Stan wyjątkowy w Polsce 2021

Stan wyjątkowy w Polscestan nadzwyczajny wprowadzony 2 września 2021 roku na wniosek Rady Ministrów przez prezydenta Andrzeja Dudę na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Objął 115 miejscowości w województwie podlaskim oraz 68 miejscowości w województwie lubelskim, wzdłuż całej granicy polsko-białoruskiej.

Gdzie wprowadzono stan wyjątkowy

Stan wyjątkowy wprowadzono we wschodniej Polsce przy granicy z Białorusią – na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego.

Stan wyjątkowy a stan wojenny

Zgodnie z art. 228 Konstytucji w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.

Kto wprowadza stan wyjątkowy

Stan wyjątkowy wprowadza prezydent na wniosek rządu. Ustawa o stanie wyjątkowym zobowiązuje prezydenta do niezwłocznego rozpatrzenia wniosku Rady Ministrów. Następnie prezydent wydaje rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego lub postanawia odmówić wydania takiego rozporządzenia.

Kiedy był stan wyjątkowy w Polsce

Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 16 marca 1928 r. o stanie wyjątkowym. Obowiązywało w okresie 19 marca 1928 – 10 marca 1937.