Pytanie Rozwiązane

Szłam czy szedłam

Ocena: 5/5

w rodzaju męskoosobowym (szliśmy, szliście szli), rodzaju żeńskim (szłam, szłaś, szła), rodzaju nijakim (szło), rodzaju niemęskoosobowym (szłyśmy, szłyście, szły), te głoski nie występują. A zatem on szedł, ale ona szła.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Szłam czy szedłam”…

Odmiana czasownika szedł

w rodzaju męskoosobowym (szliśmy, szliście szli), rodzaju żeńskim (szłam, szłaś, szła), rodzaju nijakim (szło), rodzaju niemęskoosobowym (szłyśmy, szłyście, szły), te głoski nie występują. A zatem on szedł, ale ona szła.

Szlam synonim

Najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne słowa szlam to: błocko, fusy, błoto, rozmokła ziemia, błocisko, błotko, osady, namuł, bagno, osad, nanos, ił, muł, mułek, … .

dlaczego szedłem, a nie szłem

Formy 1. osoby czasu przeszłego tworzymy od bezkońcówkowych form 3. osoby. Skoro mówimy: on SZEDŁ, on POSZEDŁ, on DOSZEDŁ i on WYSZEDŁ, na nie: on „szł”, on „poszł”, on „doszł”, on „wyszł”, to poprawnie mówimy i piszemy również: ja SZEDŁEM, ja POSZEDŁEM, ja DOSZEDŁEM, ja WYSZEDŁEM.

Doszłem czy doszedłem

Formy 1. osoby czasu przeszłego tworzymy od bezkońcówkowych form 3. osoby. Skoro mówimy: on SZEDŁ, on POSZEDŁ, on DOSZEDŁ i on WYSZEDŁ, na nie: on „szł”, on „poszł”, on „doszł”, on „wyszł”, to poprawnie mówimy i piszemy również: ja SZEDŁEM, ja POSZEDŁEM, ja DOSZEDŁEM, ja WYSZEDŁEM.