Pytanie Rozwiązane

Termin cit-8 2021

Ocena: 5/5

Standardowo większość organizacji pozarządowych składa deklarację CIT8 do 31 marca roku następującego po roku, za który się rozliczamy. W 2021 deklarację składamy do 30 czerwca.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Termin cit-8 2021″…

termin cit-8 2021 rozporządzenie

Standardowo większość organizacji pozarządowych składa deklarację CIT8 do 31 marca roku następującego po roku, za który się rozliczamy. W 2021 deklarację składamy do 30 czerwca.

cit-8 termin składania 2020

Deklarację CIT8 za rok 2020 podatnicy powinni złożyć do 31 marca 2021 r. W tym samym terminie powinni zapłacić podatek. Jednak sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę poselską przedłużającą termin na rozliczenie i wpłatę podatku CIT za 2020 r.

CIT-8 do kiedy

Wypełniony CIT8 powinien zostać podpisany oraz wysłany nie później niż do 30 czerwca 2021 r. Termin ten jest wydłużony w stosunku do terminu ustawowego, który przypada po 3 miesiącach po zakończeniu roku podatkowego.

kto może złożyć cit-8 papierowo 2021

Wysyłka CIT8 w 2021 r. … deklarację CIT8 składać można wyłącznie elektronicznie. Podatnicy, którzy działają jako podmioty jednoosobowe jak i zatrudniające do 5 osób nie mają już możliwości przekazywać deklaracji podatkowej rocznej (a także innych deklaracji CIT) w formie tradycyjnej, papierowej.