Pytanie Rozwiązane

Transkrypcja gdzie zachodzi

Ocena: 5/5

U organizmów eukariotycznych transkrypcja zachodzi w jądrach komórkowych i powstające cząsteczki mRNA podlegają dalszej obróbce (dołączenie do końca 5′ specjalnej sekwencji nukleotydów, zwanej kapturkiem, a na końcu 3′ — ciągu nukleotydów adenylowych), a następnie są transportowane do cytoplazmy, gdzie odbywa się …

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Transkrypcja gdzie zachodzi”…

Transkrypcja a translacja

TRANSKRYPCJA– informacja genetyczna przepisana zostaje z DNA na pre-mRNA. Po obróbce powstaje mRNA. Obróbka polega na wycinaniu sekwencji niekodujących- intronów, pozostawieniu sekwencji kodujących- egzonów i połączeniu ich. TRANSLACJA– to biosynteza białka na matrycy mRNA.

Etapy transkrypcji

Proces transkrypcji odbywa się w trzech etapach: inicjacji, elongacji i terminacji. W obrębie DNA występują charakterystyczne sekwencje, które są dla polimerazy RNA znakiem do rozpoczęcia procesu transkrypcji oraz do jego zakończenia.

Transkrypcja enzymy

W procesie transkrypcji biorą udział specyficzne enzymy – polimerazy, które są niezbędne np. do oddzielenia od siebie dwóch nici DNA czy przyłączenia czynników transkrypcyjnych. Proces transkrypcji odbywa się w trzech etapach: inicjacji, elongacji i terminacji.