Pytanie Rozwiązane

Tryb awaryjny win 8.1

Ocena: 5/5

Wybierz Rozwiązywanie problemów > Opcje zaawansowane > Ustawienia uruchamiania > Uruchom ponownie . Po ponownym uruchomieniu komputera pojawi się lista opcji. Wybierz 4 lub F4 lub Fn+F4 (zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie), aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Tryb awaryjny win 8.1″…