Pytanie Rozwiązane

Turcja paszport czy dowód 2021

Ocena: 5/5

Tureckie władze wymagają, aby podstawowym dokumentem tożsamości każdego pasażera był paszport. Dokument musi być aktualny przez co najmniej 180 dni od chwili przekroczenia granicy tureckiej. … Brak takiego miejsca w paszporcie może być przyczyną odmowy wjazdu na teren Turcji.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Turcja paszport czy dowód 2021″…

Turcja paszport czy dowód 2020

Tureckie władze wymagają, aby podstawowym dokumentem tożsamości każdego pasażera był paszport. Dokument musi być aktualny przez co najmniej 180 dni od chwili przekroczenia granicy tureckiej. … Brak takiego miejsca w paszporcie może być przyczyną odmowy wjazdu na teren Turcji.

Czy do Turcji potrzebny jest paszport

Tureckie władze wymagają, aby podstawowym dokumentem tożsamości każdego pasażera był paszport. Dokument musi być aktualny przez co najmniej 180 dni od chwili przekroczenia granicy tureckiej.

Ile musi być ważny paszport przed wyjazdem do Turcji

Reguła dotycząca ważności dokumentu podróży: paszport musi być ważny co najmniej 60 dni dłużej niż dozwolony okres pobytu bezwizowego. Oznacza to, że paszport powinien być ważny jeszcze przez minimum 150 dni, licząc od dnia pierwszego wjazdu do Turcji.

Egipt paszport czy dowód

Dokumentem podróży uprawniającym do przekroczenia granicy oraz pobytu na terytorium Egiptu jest paszport. Oczywiście nie możemy zapomnieć, że dokument ten musi być utrzymany w nienagannym stanie oraz ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia wjazdu do kraju faraonów.

Turcja ważność paszportu 2021

Turcja znosi obowiązek wizowy dla obywateli polskich, jeśli ich pobyt turystyczny trwa do 90 dni w okresie półrocznym (180 dni). Reguła dotycząca ważności dokumentu podróży: paszport musi być ważny co najmniej 60 dni dłużej niż dozwolony okres pobytu bezwizowego.

Czy do Turcji potrzebny jest test na COVID

Od 1 lipca 2021 zwolnione z obowiązku testu są osoby, które posiadają Unijny Certyfikat Covid (w wersji papierowej lub cyfrowej) potwierdzający: przyjęcie pełnego cyklu szczepienia na COVID-19, jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni.

Czego nie wolno zabrać do Turcji

Liczba przywożonych artykułów (ubrania, żywność, sprzęt turystyczny itp.) powinna wskazywać na to, że są przeznaczone do celów osobistych. Nie wolno wywozić z Turcji przedmiotów o charakterze zabytkowym, historycznym – nawet najmniejszych kawałków starych rzeźb, płaskorzeźb itp.

Wiza do Turcji cena 2021

Ważna jest od 90 do 365 dni od dnia wydania. Czas przebywania na terenie Turcji do 90 dni. Opłata konsularna za wizę jednokrotną wynosi 260 zł a za wielokrotną 735 zł.