Pytanie Rozwiązane

Umowa zlecenie na jak długo

Ocena: 5/5

Kodeks cywilny natomiast regulujący tę umowę nie stanowi żadnych ograniczeń co do czasu, na jaki można zawrzeć tę umowę, a więc może być to dowolny okres, uzależniony od stron tej umowy. W umowie zlecenia należy zawrzeć na jaki okres zawiera się umowę. Może to być zarówno kilka dni, tygodni czy nawet lat.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Umowa zlecenie na jak długo”…

Umowa zlecenie ile razy można przedłużać 2021

25 1 Kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekroczyć 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Umowa zlecenie ile razy można przedłużać

25 1 Kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekroczyć 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Ile można pracować na umowę zlecenie u jednego pracodawcy

25 1 Kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekroczyć 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Umowa zlecenie ile razy można przedłużać 2020

25 1 Kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekroczyć 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Ile można mieć umów zlecenie

25 1 Kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekroczyć 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.