Pytanie Rozwiązane

Urlop macierzyński ile płatny

Ocena: 5/5

Na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim zasiłek macierzyński wynosi 100 proc. pensji przez pierwsze 20 tyg., później – 60 proc. Jeśli od razu po urodzeniu dziecka zadeklarujesz, że zostaniesz z dzieckiem przez cały rok po porodzie, otrzymasz 80 proc. zasiłku.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Urlop macierzyński ile płatny”…

Zasiłek macierzyński 80 czy 100 i 60

100% podstawy wymiaru – za okres pierwszych 6 tygodni tego urlopu oraz 60% tej podstawy – za pozostały okres, lub. 80% podstawy wymiaru – za cały okres urlopu rodzicielskiego, jeśli wniosek o ten urlop w pełnym wymiarze został złożony nie później niż w ciągu 21 dni po porodzie.

Co po urlopie macierzyńskim

Kiedy skończy się już okres urlop macierzyńskiego, matka może wrócić do pracy. … Jeśli jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, może skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Czas trwania urlopu i warunki jego udzielenia. Przysługuje on zarówno matce, jak i ojcu.

Urlop macierzyński i rodzicielski

Urlop macierzyński i rodzicielski trwają razem 52 tygodnie, czyli rok. W trakcie korzystania z obu tych urlopów przysługuje przez rok zasiłek macierzyński (zwany też zasiłkiem rodzicielskim), dlatego powstał skrót myślowy, zamykający w ramy okres płatnego wolnego na opiekę nad dzieckiem.

Roczny urlop macierzyński

Zgodnie z Art. 1821a § 1 Kodeksu pracy wymiar urlopu rodzicielskiego to 32 lub 34 tygodnie. Razem z urlopem macierzyńskim przy urodzeniu jednego dziecka można więc liczyć na 52 tygodnie urlopu (52 x 7 = 364 dni), co oznacza 364 dni, a więc praktycznie rok. Stąd bierze się nazwa „roczny urlop macierzyński”.