Pytanie Rozwiązane

Uzasadnij dlaczego miłość ojczyzny stanowi religijny obowiązek chrześcijan

Ocena: 5/5

Stanowi religijny obowiązek, ponieważ to Bóg dał nam obywatelom Ojczyznę i pozwala nam w niej przebywać. My jako wierzący obywatele powinniśmy się modlić o pokój i zgodę w niej, aby Bóg nie był zapomniany lecz był wychwalany, ponieważ to On sprawuję piecze nad nią.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Uzasadnij dlaczego miłość ojczyzny stanowi religijny obowiązek chrześcijan”…

Dewiza Wojska Polskiego, widniejącą na sztandarach, są słowa

Odpowiedź: Bóg, Honor, Ojczyzna – dewiza Wojska Polskiego stanowiąca idealistyczne ujęcie wierności państwu. Została wprowadzona po raz pierwszy na sztandary oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 15 października 1943.

Jakich rad udzielił apostoł pierwszym chrześcijanom

Jakich rad udzielił apostoł pierwszym Chrześcijaninom? wyszukaj je w tekst i Podkreśl. „A zatem proszę was bracia przez miłosierdzie Boże abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą świętą Bogu miłą, jak wyraz waszej rozumnej służby Bożej.