Pytanie Rozwiązane

Vat 8 na co

Ocena: 5/5

W momencie, w którym powierzchnia nieruchomości przekroczy limity, preferencyjną stawkę VAT (8%) stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Vat 8 na co”…

Kiedy VAT 8 a kiedy 23

W przypadku lokali użytkowych, przeznaczonych pod działalność, obowiązuje 23% stawka VAT. Preferencyjna 8% stawka VAT obejmuje kompleksowe usługi budowlane, remontowe i modernizacyjne w obiektach mieszkalnych o limicie powierzchni 150 m2 i 300 m2, odpowiednio dla mieszkania i domu jednorodzinnego.

VAT na usługi budowlane 2021

Obniżoną 8% stawkę VAT stosuje się bowiem tylko do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

VAT na usługi remontowe

Remonty, modernizacje (termomodernizacje), przebudowy i konserwacje obiektów budowlanych (ich części), zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, podlegają opodatkowaniu stawką 8% VAT.