Pytanie Rozwiązane

W jakim czasie silnik o mocy 2 kw

Ocena: 5/5

Odp.: Silnik wykona tą prace w czasie 2,5s.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „W jakim czasie silnik o mocy 2 kw”…

Czas w którym silnik o mocy 2 kW wykona pracę 5000 J wynosi

Odp.: Silnik wykonaprace w czasie 2,5s.

Wskaż przykład wykonywania pracy w sensie fizycznym

Pracę wykonujemy zawsze kiedy używamy siły do przemieszczenia danego ciało na określoną odległość : przykłady pracy : – podnoszenie hantli na określoną wysokość , … Dziewczynka nie wykonuje pracy ponieważ mimo, że używała siły – pchając ścianę – nie zdołala tej ściany przemieścić.

Silnik wykonuje pracę 200 dżuli w ciągu 5 sekund moc tego silnika wynosi

Odp. Moc tego silnika wynosi 40 W.