Pytanie Rozwiązane

W jakim czasie trzeba zarejestrować dziecko

Ocena: 5/5

Kiedy zgłaszasz. W ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Kartę urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – na przykład lekarz lub położna. Przekaże ją do USC najpóźniej 3 dni od jej wystawienia.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „W jakim czasie trzeba zarejestrować dziecko”…

Rejestracja dziecka w USC bez ślubu

Można to zrobić nawet przed porodem – przyszli rodzice muszą się zgłosić z dowodami osobistymi i kartą ciąży do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (w miejscu zamieszkania). To przed nim przyszły ojciec składa do protokołu oświadczenie o uznaniu ojcostwa, a matka musi ten fakt potwierdzić.

Zgłoszenie urodzenia dziecka u pracodawcy

Jest to ustawowy obowiązek, dlatego nie należy tego zaniedbać. Jeśli jesteś zatrudniona/y, należy poinformować swojego pracodawcę o zgłoszeniu dziecka jako członka rodziny do ubezpieczenia i przekazać mu wypełniony formularz ZUS ZCZA (dostępny w każdej terenowej jednostce ZUS).

Poród w innym mieście niż zameldowanie

Jeżeli rodzice dziecka nie mają miejsca zamieszkania na obszarze właściwości urzędu stanu cywilnego, na terenie którego urodziło się dziecko, wówczas zgłoszenie urodzenia można dokonać w urzędzie stanu cywilnego miejsca w którym mieszkają oboje z rodziców, albo jedno z nich.