Pytanie Rozwiązane

W jakim wieku jest najwięcej ludzi w Polsce?

Ocena: 5/5

Największą grupę osób w naszym kraju stanowią 35/36-latkowie. Kolejną najliczniejszą grupą są osoby, które ukończyły 61/62 lata. W stosunku do zarysu całej piramidy wiekowej ludności w Polsce, młodych osób jest wyraźnie coraz mniej. Począwszy od roczników około 25-letnich wahania nie są zbyt duże, a urodzeń ubywa.

Ile jest ludzi w wieku produkcyjnym w Polsce?

Wiek produkcyjny to 18–59 lat dla kobiet i 18–64 lat dla mężczyzn. Osób w wieku produkcyjnym jest w Polsce obecnie ok. 25 mln, a ludności aktywnej i biernej zawodowo łącznie jest ok. 31 mln.

Ile w Polsce jest ludzi po 70?

To znaczy, że blisko 25% czyli 1/4 Polaków jest w tej grupie wiekowej.

Jaka płeć przeważa w Polsce?

Na około 38,5 mln mieszkańców naszego kraju w 2011 roku nieco powyżej 20 mln było płci żeńskiej, a nieco ponad 18,4 mln płci męskiej. Kobiety więc przeważają, a współczynnik feminizacji wynosi okołczyli na każdych 100 mężczyzn przypada przeciętnie 109 kobiet.

Ile jest 90 latków w Polsce?

Według danych GUS na koniec 2016 r. żyło w Polsce 223 tys. osób w wieku 90+ i 4,9 tys.

Ile dzieci do 18 roku życia jest w Polsce?

Stan i struktura dzieci i młodzieży według płci i wieku w 2014 r. po 2,9 % ogółu populacji. ubiegłego wieku. W latach 1980-1990 dzieci i młodzież w wieku 0-17 lat stanowiły prawie 30% społeczeństwa; na początku tego wieku – już tylko niespełna 25%.

Ile jest osób w wieku produkcyjnym?

odsetek grupy osób w wieku produkcyjnym obniża się i w 2017 r. osiągnął poziom 61,2 proc., czyli 23,5 mln – o 250 tys. mniej niż rok wcześniej.

Ile osób w Polsce jest w wieku przedprodukcyjnym?

Jaka jest liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w Polsce? Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020 roku w Polsce populacja osób w wieku przedprodukcyjnym do 15. roku życia wynosiła 5 878natomiast do 18. roku życia – 6 953 639.

Ile w Polsce jest nastolatkow?

Młodzież w wieku licealnym (16-18 lat) stanowi 3,2 proc. ogółu ludności w kraju i liczy ok. 1,2 mln.

Ile jest osób powyżej 75 roku życia w Polsce?

– 3,5 mln.

Dodaj komentarz