Pytanie Rozwiązane

W jakim wieku można być policjantem?

Ocena: 5/5

W praktyce oznacza to, że osoby z klarowną przeszłością i cieszące się nieposzlakowaną opinią, mogą uczestniczyć w procesie rekrutacji do policji. Warto dodać, że aby przystąpić do rekrutacji do policji należy być osobą pełnoletnią, zatem wiek minimalny wynosi 18 lat.

Co trzeba zrobić żeby dostać się do Policji?

Przed osobami ubiegającymi się o stanowisko policjanta stawiane są wysokie wymagania, osoba taka musi: mieć polskie obywatelstwo, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać minimum średnie wykształcenie, być niekarana, móc korzystać w pełni z praw publicznych oraz być zdrowa psychicznie i fizycznie.

Po jakiej szkole można dostać się do Policji?

Najwyżej cenione jest wykształcenie prawnicze bądź administracyjne, ale do pracy w policji może być przyjęty absolwent każdej uczelni pod warunkiem, że spełnia wymogi formalne i zaliczy testy psychofizyczne. Niezależnie od wykształcenia, trzeba później ukończyć liczne wewnętrzne szkolenia lub studia policyjne.

Jak zostać policjantem z drogówki?

Policjant drogowy zajmuje się badaniem trzeźwości kierowców alkomatem, badaniem dokumentów i prędkości. To, czy kandydat trafi do drogówki, w głównej mierze jest uzależnione od liczby nieobsadzonych stanowisk. Szanse policjanta wzrastają, jeśli weźmie udział w kursie z zakresu kontroli ruchu i badania wypadków.

Czy łatwo jest dostać się do policji?

Z powodu kondycji fizycznej odpada średnio ok. 30 procent kandydatów. Około 15-20 procent osób oblewa test psychologiczny tzw. Multiselect, po którym kandydatów czeka rozmowa kwalifikacyjna m.in.

Co dyskwalifikuje do pracy w policji?

w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej (Dz.

nurkowie, piloci).

  • choroba dekompresyjna. …
  • urazy ciśnieniowe. …
  • następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem.

Jak długo trwa proces rekrutacji do policji?

Rozmowa kwalifikacyjna do policji nie trwa długo — zwykle od 15 do 40 minut (w zależności od liczby kandydatów i przebiegu spotkania). Przeprowadza ją komisja złożona co najmniej z dwóch osób — np. funkcjonariusza służby prewencyjnej oraz przedstawiciela komórki ds. doboru kandydatów do służby.

Jaki kierunek studiów wybrać do policji?

wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne; wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione; wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier);

Czy po szkole zawodowej można dostać się do policji?

W praktyce oznacza to, że osoby posiadające średnie wykształcenie branżowe będą mogły ubiegać się o stanowiska m.in. naczelników wydziałów w komendach powiatowych policji czy kierowników referatów lub sekcji.

Ile zarabia policjant drogówki?

Policjant z drogówki

Drogówka może liczyć na zarobki w wysokości 4472 zł netto.

Dodaj komentarz