Pytanie Rozwiązane

W jakim wieku można zostawić dziecko bez opieki w domu

Ocena: 5/5

Zgodnie z przepisami, jest to możliwe wówczas, gdy ukończą one 7. rok życia. Eksperci wskazują jednak na graniczny wiek wynoszący 10, a nawet 13 lat.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „W jakim wieku można zostawić dziecko bez opieki w domu”…

Czy 17 latek może zostać sam w domu na noc

Jedno jest jednak niezmienne – to rodzice zawsze ponoszą odpowiedzialność za swoje pociechy, gdy decydują się na taki krok. Polskie prawo nie wskazuje jasno, w jakim wieku dziecko może zostać samo na noc w domu.

Czy dziecko 14 letnie może zostać samo w domu na noc

Kiedy więc dzieci mogą zostać same w domu? Zgodnie z przepisami, jest to możliwe wówczas, gdy ukończą one 7. rok życia. Eksperci wskazują jednak na graniczny wiek wynoszący 10, a nawet 13 lat.

Od ilu lat można zostawić dziecko samo w domu na noc

Zgodnie z przepisami, jest to możliwe wówczas, gdy ukończą one 7. rok życia. Eksperci wskazują jednak na graniczny wiek wynoszący 10, a nawet 13 lat. Warto nadmienić jeszcze, że w przypadku osób niepełnosprawnych, rozgraniczenie wieku nie obowiązuje.

Pozostawienie dziecka bez opieki Kodeks karny

W art. 210 § 1 K.k. przewidziano natomiast, że ten, kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Czy 15 latek może zostać sam w domu na noc

Kiedy więc dzieci mogą zostać same w domu? Zgodnie z przepisami, jest to możliwe wówczas, gdy ukończą one 7. rok życia. Eksperci wskazują jednak na graniczny wiek wynoszący 10, a nawet 13 lat.