Pytanie Rozwiązane

W jakim wieku umieraja alkoholicy

Ocena: 5/5

Alkohol zabija również młodych ludzi – aż 13,5 proc. zgonów w grupie wiekowej 20-39 lat wynika z picia alkoholu. Najczęstszą przyczyną zgonów „poalkoholowych” (28%) są urazy – w wyniku wypadków samochodowych, przemocy, samookaleczenia.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „W jakim wieku umieraja alkoholicy”…

Objawy przed śmiercią alkoholika

Podstawowym objawem jest smutek, przygnębienie, niepokój, czasami lęk, zaburzenia snu, apatia, spadek aktywności lub agitacja. Zawsze wymagają konsultacji psychiatrycznej i często włączenia leczenia przeciwdepresyjnego.

Liczba zgonów po alkoholu w Polsce

Na przykład w publikacji „Global Burden of Diseases” oszacowano 32 500 zgonów związanych z alkoholem dla Polski w 2016 r., a raport WHO podaje szacunkowe liczby ponad 1500 zgonów spowodowanych wypadkami drogowymi w wyniku spożywania alkoholu oraz ponad 6000 zgonów nowotworowych w 2016 r. w Polsce.

Na co umiera alkoholik

Najczęstszą przyczyną zgonów „poalkoholowych” (28%) są urazy – w wyniku wypadków samochodowych, przemocy, samookaleczenia. 21 proc. ofiar alkoholu umiera z powodu chorób układu pokarmowego. Nieco mniej – 19 proc.

Średnia długość życia alkoholika

Uważa się, że w sumie 3,3 miliona zgonów (5,9% wszystkich zgonów) spowodowanych jest alkoholem. Alkohol często zmniejsza średnią długość życia osoby o około dziesięć lat.

Bóle mięśni po alkoholu przyczyny

Alkoholizm uszkadza również narządy ruchu. Często dzieje się to za pośrednictwem nerwów, źle przekazujących informację do kończyn, jednak spożywanie alkoholu ma duży wpływ na rozwój różnych schorzeń bezpośrednio w mięśniach czy stawach, stąd może pojawić się ból mięśni po alkoholu lub ból kolan po alkoholu.