Pytanie Rozwiązane

Warunki cit 9

Ocena: 5/5

Na zasadzie preferencji podatkowej części podatnikom przysługuje prawo do opodatkowania osiągniętych przychodów (dochodów) według stawki 9%. Dotyczy to podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Warunki cit 9″…

CIT 9 dla kogo 2021

Obowiązuje także preferencyjna stawka – 9% dla małych podatników oraz podmiotów, które rozpoczęły działalność w danym roku. Z początkiem 2021 roku wzrósł limit bieżących przychodów pozwalający na korzystanie z 9% stawki CIT – z 1,2 mln do 2 mln euro.

CIT 9 dla kogo 2021 gofin

Podatnicy mogą stosować preferencyjną 9% stawkę CIT od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, przy czym dotyczy to podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości – od 1 stycznia 2021 r.

CIT 9 dla kogo 2020

Dotyczy to podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro. Mogą oni stosować 9% stawkę CIT pod warunkiem, że: posiadają status małego podatnika (art.

Status małego podatnika 2020

Od 2020 roku małym podatnikiem jest podatnik, którego przychód ze sprzedaży w poprzednim roku (wraz z kwotą VAT należnego w przypadku czynnego podatnika VAT) nie przekroczył wartość 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki.

Status małego podatnika CIT

Jednym z podstawowych warunków, które pozwalają na zastosowanie stawki 9% dla podatników podatku CIT, jest status małego podatnika. Przypomnijmy, że ze stawki 9% CIT może korzystać podatnik, który spełni równolegle dwa wymogi: jego przychody ze sprzedaży za 2020 rok nie przekroczyły 2 000 000 euro brutto (tj.

CIT stawka 2021

Podstawowy podatek od dochodów osób prawnych wynosi 19%. Obowiązuje także preferencyjna stawka – 9% dla małych podatników oraz podmiotów, które rozpoczęły działalność w danym roku. Z początkiem 2021 roku wzrósł limit bieżących przychodów pozwalający na korzystanie z 9% stawki CIT – z 1,2 mln do 2 mln euro.