Pytanie Rozwiązane

Windows 8 przywracanie systemu

Ocena: 5/5

Żeby odświeżyć system Windows 8 bądź przywrócić system Windows 8 do ustawień fabrycznyc, należy wejść w „Ustawienia”, które pojawią się po prawej stronie ekranu pulpitu, a następnie wybrać „Zmień ustawienia komputera”. Potem klikamy w opcję „Aktualizacje i odzyskiwanie”, a następnie wybieramy opcję „Odzyskiwanie”.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Windows 8 przywracanie systemu”…

Windows przywracanie systemu

Wybierz przycisk Start , a następnie wpisz tekst Panel sterowania w polu wyszukiwania obok przycisku Start na pasku zadań i wybierz pozycję Panel sterowania (aplikacja klasyczna) z wyników. Wyszukaj w panelu sterowania wyszukiwaniem, anastępnie wybierz pozycję odzyskiwanie > Otwórz przywracanie systemu > dalej.

Przywracanie systemu Windows 10

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania, a następnie wybierz go z listy wyników. W polu wyszukiwania Panelu sterowania wpisz tekst odzyskiwanie. Wybierz kolejno pozycje Odzyskiwanie > Otwórz przywracanie systemu. W polu Przywracanie plików systemowych i ustawień wybierz opcję Dalej.